Bouwbesluittoets (bouwregelgeving)

Het ontwikkelen van een bouwproject is een ingewikkeld proces. U heeft te maken met verschillende uitvoerders die moeten samenwerken en een woud aan wet- en regelgeving. Met name dit laatste kan een ware hindernis zijn.

Het is belangrijk om direct in de beginfase van een bouwproject rekening te houden met relevante bouwregelgeving. Zo voorkomt u vertraging in een later stadium. Voor RaNo+ heeft bouwregelgeving geen geheimen.

Bouwbesluittoets

Voordat u een bouwaanvraag kunt indienen voor een bouwproject, moet het ontwerp getoetst worden aan het Bouwbesluit. Aan de hand van wettelijk vastgestelde normen wordt gekeken naar de aspecten veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid (EPC).

Ieder project heeft in het vergunningstraject een positieve bouwbesluittoets nodig die bestaat uit de volgende onderdelen: bezettingsgraadklassen, gebruiksoppervlak, verblijfsgebied, verblijfsruimten, sanitaire ruimten, luchtverversing (ventilatie), doorspuibaarheid en daglichttoetreding. Bij bepaalde projecten kan het noodzakelijk zijn om de Bouwbesluittoets uit te breiden met aanvullende aspecten zoals brandveiligheid, ontruimingsplannen of thermische isolaties. RaNo+ adviseert u hier graag over.

Meer weten?

Laat u in een vroeg stadium van het bouwproject adviseren over relevante wet- en regelgeving waarmee u te maken kunt krijgen bij uw bouwproject. Neem contact op voor meer informatie.

Wat onze klanten zeggen

Radek heb ik ervaren als een deskundige op zijn vlak die ook meedenkt in het project om het maximale eruit te halen. Hij levert een adequate en snelle dienstverlening. (...)

Bas van Bussel, Bouwkundig teken- en adviesbureau Basvanbussel

Recent uitgevoerd

In het pand van Vos Interieur in Groningen bekend als Maupertuus hebben wij de verbouwing van de 1e verdieping begeleid. Het werk omvatte het maken van de installatiestukken (tekeningen en bestek) voor de aanpassing van de klimaatbeheersing en elektrazaken. Hiernaast hebben wij begeleiding uitgevoerd van de aanbesteding voor zowel bouwkundige- en installatietechnische zaken. RaNo+ verzorgde vervolgens ook de coördinatie van de constructieve adviezen i.v.m. nieuw openingen in de achtergevel. Deze moesten in de bestaande prefab-wanden gemakt worden. Tijdens de uitvoering heeft RaNo+ als projectcoördinator gefunctioneerd tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. De verbouwing is begin oktober 2015 afgerond en de ruimten zijn inmiddels in gebruik door de nieuwe huurder.