Duurzaam ontwerpen en bouwen

Duurzaam ontwerpen en bouwen wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Reductie van het energieverbruik, verlaging van de CO2-uitstoot, energieneutraal bouwen; de media berichten er bijna dagelijks over.

Esthetisch versus functioneel

Architecten hebben nogal eens de neiging om de focus bij esthetische aspecten van een gebouw te leggen. Het draait dan om het uiterlijk, de vorm en de schoonheid van wat je ziet. RaNo+ begint bij het innerlijk van een gebouw; de functies en de constructies. Zo kunnen wij een goed gebouw realiseren met een efficiënte inrichting, een optimaal energieverbruik en een gezond binnenklimaat. Alle functies en ruimtes zijn perfect op elkaar afgestemd en vormen een samenhangend geheel.

Visie op duurzaam bouwen

RaNo+ heeft een duidelijke visie op duurzaam bouwen en ontwerpen die we consistent laten doorklinken in onze projecten:

  • De maatregelen die we treffen, moeten leiden tot een verminderd verbruik van fossiele brandstoffen. Hiermee verlichten we de druk op de eindige voorraden van deze brandstoffen én uw portemonnee.
  • Bij de keuze voor grondstoffen en transportoplossingen proberen we de milieudruk zo laag mogelijk te houden. Dat doen we door materialen te kiezen die niet-toxisch zijn, mogelijkheden bevatten voor hergebruik aan het einde van de levensfase, enzovoort.
  • Een belangrijk aspect van duurzaam bouwen is de toekomstbestendigheid van oplossingen die we voorstellen. Dat betekent dat we op voorhand rekening houden met eventuele toekomstige aanpassingen en functiewijzigingen.
  • Het spreekt voor zich dat gezondheid van gebruikers een belangrijk aspect is. Voor een deel komt dit terug in de keuze van niet-toxische materialen. Andere maatregelen liggen op het gebied van binnenklimaat (luchtkwaliteit, geluid, temperatuur, enzovoort).
  • Tenslotte noemen we gebruikskwaliteit. Hierbij gaat het om de functionaliteit, de wijze waarop oplossingen zijn gerealiseerd én de esthetische aspecten van het geheel.

Meer weten?

Bij een huisvestingsadvies werken we samen met andere specialisten, zodat u een op maat gesneden advies ontvangt. Neem contact op om te informeren naar de mogelijkheden voor uw situatie.

Wat onze klanten zeggen

Radek heb ik ervaren als een deskundige op zijn vlak die ook meedenkt in het project om het maximale eruit te halen. Hij levert een adequate en snelle dienstverlening. (...)

Bas van Bussel, Bouwkundig teken- en adviesbureau Basvanbussel

Recent uitgevoerd

In het pand van Vos Interieur in Groningen bekend als Maupertuus hebben wij de verbouwing van de 1e verdieping begeleid. Het werk omvatte het maken van de installatiestukken (tekeningen en bestek) voor de aanpassing van de klimaatbeheersing en elektrazaken. Hiernaast hebben wij begeleiding uitgevoerd van de aanbesteding voor zowel bouwkundige- en installatietechnische zaken. RaNo+ verzorgde vervolgens ook de coördinatie van de constructieve adviezen i.v.m. nieuw openingen in de achtergevel. Deze moesten in de bestaande prefab-wanden gemakt worden. Tijdens de uitvoering heeft RaNo+ als projectcoördinator gefunctioneerd tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. De verbouwing is begin oktober 2015 afgerond en de ruimten zijn inmiddels in gebruik door de nieuwe huurder.