Nieuwe EP-norm eindelijk uitgegeven

Het normalisatie-instituut NEN publiceert de nieuwe epc-norm NEN 7120. Deze biedt extra mogelijkheden voor het behalen van de vereiste prestatie. Door het ontbreken van reken-software blijven die mogelijkheden echter onbenut.

“De normcommissie heeft de nieuwe norm op 18 maart vrijgegeven”, legt Dirk Breedveld, business unit manager van NEN-Bouw, uit. “Het duurt enkele weken tot publicatie en vanaf dat moment moet de markt met de nieuwe norm werken, met een gewenningsperiode van ten minste drie maanden.”

NEN 7120 volgt op de energieprestatiecoëfficient (epc) voor nieuwe woningen die op 1 januari is verlaagd van 0,8 naar 0,6. Door het uitblijven van de NEN-norm kon die prestatie alleen worden aangetoond op basis van de oude norm en met de bestaande software. De nieuwe norm bevat echter meer technieken, zoals warmteterugwinning, geavanceerde ventilatie, microwarmtekrachtkoppeling en een thermische schil om de lagere epc te halen. Die mogelijkheden blijven nu echter ongebruikt omdat de vereiste rekensoftware er nog niet is.

Bron: Cobouw

Wat onze klanten zeggen

Radek heb ik ervaren als een deskundige op zijn vlak die ook meedenkt in het project om het maximale eruit te halen. Hij levert een adequate en snelle dienstverlening. (...)

Bas van Bussel, Bouwkundig teken- en adviesbureau Basvanbussel

Recent uitgevoerd

In het pand van Vos Interieur in Groningen bekend als Maupertuus hebben wij de verbouwing van de 1e verdieping begeleid. Het werk omvatte het maken van de installatiestukken (tekeningen en bestek) voor de aanpassing van de klimaatbeheersing en elektrazaken. Hiernaast hebben wij begeleiding uitgevoerd van de aanbesteding voor zowel bouwkundige- en installatietechnische zaken. RaNo+ verzorgde vervolgens ook de coördinatie van de constructieve adviezen i.v.m. nieuw openingen in de achtergevel. Deze moesten in de bestaande prefab-wanden gemakt worden. Tijdens de uitvoering heeft RaNo+ als projectcoördinator gefunctioneerd tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. De verbouwing is begin oktober 2015 afgerond en de ruimten zijn inmiddels in gebruik door de nieuwe huurder.