Installatieonderzoek voor Lefier Emmen

RaNo+ is door Lefier Emmen gevraagd om en advies uit te brengen voor drie woningflats in Emmen. Het advies was gericht vooral op de verwarmingsinstallaties, bewonersklachten en mogelijke legionellarisico's van de waterleidingen.   

Rol/taken:
Installatietechnisch advies. In verband met de aanwezige bewonersklachten over de bemetering van de verwarming en verrekening van de verwarmingskosten heben wij een adviesrapport samengesteld met een aantal verbetervarianten om deze klachten te verhelpen. Tevens zijn er in ons adviesrapport matregelen genoemd om de eventuele legionella risico's te tackelen.
Onderdeel van de rapportage was ook de indicatieve kostenraming om de opdrachtgever (Lefier) beeld te geven van de benodigde kosten om de verbeteringsmaatregelen uit te voeren. 

 

Uitvoeringsperiode:
November t/m December 2012. 

Wat onze klanten zeggen

Radek heb ik ervaren als een deskundige op zijn vlak die ook meedenkt in het project om het maximale eruit te halen. Hij levert een adequate en snelle dienstverlening. (...)

Bas van Bussel, Bouwkundig teken- en adviesbureau Basvanbussel

Recent uitgevoerd

In het pand van Vos Interieur in Groningen bekend als Maupertuus hebben wij de verbouwing van de 1e verdieping begeleid. Het werk omvatte het maken van de installatiestukken (tekeningen en bestek) voor de aanpassing van de klimaatbeheersing en elektrazaken. Hiernaast hebben wij begeleiding uitgevoerd van de aanbesteding voor zowel bouwkundige- en installatietechnische zaken. RaNo+ verzorgde vervolgens ook de coördinatie van de constructieve adviezen i.v.m. nieuw openingen in de achtergevel. Deze moesten in de bestaande prefab-wanden gemakt worden. Tijdens de uitvoering heeft RaNo+ als projectcoördinator gefunctioneerd tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. De verbouwing is begin oktober 2015 afgerond en de ruimten zijn inmiddels in gebruik door de nieuwe huurder.