Verbouwing Rechtbank Groningen

In verband met de fusie van de drie noordelijke rechtbanken heeft RaNo+ in opdracht van de Rijksgebouwendienst de technische stukken gemaakt en de verbouwing begeleid van het gebouw aan het Guyotplein 1 in Groningen.

Dit gebouw bestaat uit meerdere onderdelen waaronder ook twee monumentale gedeelten. In alle fasen van de verbouwing, die bijna 3 jaar heeft geduurd, hebben we alle technische stukken gemaakt, bestekken, tekeningen, maar ook diverse adviezen ten aanzien van de akoestiek, inrichting, aspecten ten aanzien van de monumentale onderdelen van het gebouw en andere. In verband met het karakter van het gebouw most zorgvuldig gekeken worden naar de uitvoering en planning van de werkzaamheden. Dit om het eventueel overlast te voorkomen. In de monumentale gedeelte van het pand zijn tijdens de verbouwing monumentale 17-eeuwse vloeren ontdekt. Deze zijn zorgvuldig hersteld en bewaard voor de toekomst. Ook de bestaande monumentale ramen zijn weer gangbaar gemaakt zodat er een goed binnenklimaat in het monumentale gedeelte mogelijk is. In de tuin van de rechtbank is de fietsenstalling uitgebreid en voorzien van de elektra-aansluitingen voor de E-bikes. Deze werkzaamheden hebben veel raakvlakken gehad met de aanwezig monumentale bomen in de tuin van de rechtbank en hierin nestende vogels. Kortom een zeer complex project dat tot volle tevredenheid van alle partijen in voorjaar 2015 is afgerond.

Wat onze klanten zeggen

Radek heb ik ervaren als een deskundige op zijn vlak die ook meedenkt in het project om het maximale eruit te halen. Hij levert een adequate en snelle dienstverlening. (...)

Bas van Bussel, Bouwkundig teken- en adviesbureau Basvanbussel

Recent uitgevoerd

In het pand van Vos Interieur in Groningen bekend als Maupertuus hebben wij de verbouwing van de 1e verdieping begeleid. Het werk omvatte het maken van de installatiestukken (tekeningen en bestek) voor de aanpassing van de klimaatbeheersing en elektrazaken. Hiernaast hebben wij begeleiding uitgevoerd van de aanbesteding voor zowel bouwkundige- en installatietechnische zaken. RaNo+ verzorgde vervolgens ook de coördinatie van de constructieve adviezen i.v.m. nieuw openingen in de achtergevel. Deze moesten in de bestaande prefab-wanden gemakt worden. Tijdens de uitvoering heeft RaNo+ als projectcoördinator gefunctioneerd tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. De verbouwing is begin oktober 2015 afgerond en de ruimten zijn inmiddels in gebruik door de nieuwe huurder.